0

The problem is that the analog chart is not displayed.

LÊ NHÂN 9 months ago in General updated 9 months ago 0

Chào bạn! Tôi đang gặp sự cố với biểu đồ tương tự không hiển thị các giá trị, trong khi các giá trị điện áp vẫn đang được ghi lại. Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra. Bất cứ ai có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này? Cảm ơn rất nhiều.

Image 4693

Image 4692

Image 4696